Jakie dodatkowe ubezpieczenia warto wybrać przy wynajmie auta dostawczego?

Planujesz wynająć samochód do przewozu przesyłek, mebli lub towaru do punktu handlowego? Chcesz uchronić się przed przykrymi konsekwencjami finansowymi w razie kolizji bądź wypadku? Koniecznie wybierz dodatkowe ubezpieczenie auta dostawczego.

Obecnie jedyną obowiązkową polisą komunikacyjną w Polsce jest OC i musi nią być objęty każdy pojazd mechaniczny, bez względu na to, do kogo należy (wypożyczalnia/osoba prywatna). Co to oznacza w praktyce? Podczas niebezpiecznego zdarzenia drogowego, osoba poszkodowana otrzyma odszkodowanie za:

  • szkody na osobie,
  • szkody w mieniu.

Rozszerzeniem podstawowego ubezpieczenia auta dostawczego OC jest pakiet AC. W wypożyczalniach samochodowych to już niemal standardowe rozwiązanie, które chroni majątek firmy przed niespodziewanymi zdarzeniami. Stanowi formę zabezpieczenia finansowego w przypadku kradzieży, zniszczenia pojazdu w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych czy po uszkodzeniu samochodu przez kierującego.

Warto jednak pamiętać, że istnieją sytuacje, które zwalniają towarzystwo od odpowiedzialności. Zazwyczaj Autocasco nie działa, jeżeli samochód został uszkodzony lub skradziony wskutek rażącego niedbalstwa, pojazd prowadziła osoba nieposiadająca uprawnień, kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających bądź pojazd był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Jakie dodatkowe ubezpieczenia auta dostawczego wybrać?

  • NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków)
  • Jest to popularna forma ubezpieczenia auta dostawczego, która obejmuje ochroną zdrowie i życie kierowcy oraz innych uprawnionych osób. Odszkodowanie wypłacane jest w sytuacji wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia drogowego, w wyniku którego doszło do uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub śmierci. 100% świadczenia należy się wyłącznie w przypadku zgonu poszkodowanego bądź trwałych zaburzeń psychoruchowych. NNW występuje jako samodzielna polisa lub dodatek do już zakupionego pakietu.

  • Asistance
  • Należy do ubezpieczeń dobrowolnych i uprawnia do skorzystania z pomocy w sytuacjach awaryjnych. W zależności od warunków umowy możesz liczyć na: holowanie auta dostawczego, usługi serwisowe (wymianę opon, dowóz paliwa, naładowanie akumulatora), pojazd zastępczy itp. Jest to forma ochrony wynajmującego przed poniesieniem wysokich kosztów np. odprowadzania samochodu do warsztatu.

  • Inne
  • Na polskim rynku działają także oddziały zagranicznych wypożyczalni. W regulaminach tego typu firm można więc znaleźć zagadkowo brzmiące terminy odnoszące się do produktów ograniczających odpowiedzialność klienta. CDW (Collision Damage Waiver) jest to dodatkowe ubezpieczenie samochodu dostawczego od skutków kolizji. Konsekwencje uszkodzenia pojazdu zostaną ograniczone do wysokości udziału własnego wskazanego w umowie. W pakiecie może się również znaleźć PAI (Personal Accident Insurance), czyli polisa uprawniająca do odszkodowania finansowego w razie nieszczęśliwego wypadku. Obejmuje każdą osobę podróżującą samochodem.

Inne formy ubezpieczenia auta dostawczego, z których może skorzystać wynajmujący, to: GT (Glass and Tire Coverage), RP (Roadside Protection), TP (Theft Protection) itp.